Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Colaţionare

Colaționare

În cazul în care aţi tradus singuri documentele şi doriţi doar o verificare a acestora, traducătorii noştri pot colaţiona traducerea.

Preţul aplicat este de 50% din preţul obişnuit al unei lucrări de traducere.

Şi aceste acte pot fi legalizate la notariat, după ce au fost certificate de traducători, cu condiţia să fie autentice şi prezentate în original.

*Se accepta si plata cu cardul.